O dogodkih

Zaključna konferenca

Oktobra 2020 bo organizirana zaključna konferenca projekta. Konferenca bo mednarodna, pričakujemo eksperte iz srednje Evrope, zahodnega Balkana in drugje. Njen namen je tudi širjenje rezultatov projekta LIFE ClimatePath2050 in sorodnih projektov med analitiki, ki se ukvarjajo z blaženjem podnebnih sprememb v sektorjih IPCC in tudi drugimi eksperti s sorodnih področij kot je varstvo zraka ipd.
Posebna pozornost bo posvečena stanju in perspektivi pri pripravi evropske dolgoročne strategije do sredine stoletja in nacionalnim energetsko podnebnim načrtom.
Posebna sekcija bo posvečena aktivnostim in modelom, razvitim v projektu, za prenos in širjenje rezultatov v druge države.

Zaključna konferenca
30. januarja, 2018

Zaključna konferenca

Oktobra 2020 bo organizirana zaključna konferenca projekta. Konferenca bo mednarodna, pričakujemo eksperte iz srednje Evrope, zahodnega Balkana in drugje.

Več o tem