O projektu

Zunanji izvajalci

V okviru projekta LIFE ClimatePath2050 sodelujejo tudi zunanji izvajalci.

Elaphe, d.o.o., analiza perspektiv  elektromobilnosti v Sloveniji do leta 2050.

Inštitut za ekologijo za projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE 16 GIC/SI/000043) analizira upravljanje podnebnih politik in ukrepov: kadrovske zmogljivosti/obremenitev, uporabo analitičnih podlag za odločanje ter ključne komunikacijske in organizacijske ovire pri izvajanju ukrepov.

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, sodeluje pri vzpostavitvi in testiranju lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti za projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE 16 GIC/SI/000043).

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, analizo razsvetljave v Sloveniji za projekcije do leta 2050.

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pripravlja dve Ekonomski analizi za projekt LIFE ClimatePath2050:

  • analiza družbeno ekonomskih ovir, ki vplivajo na izvajanje ukrepov spodbujanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ranljive skupine prebivalstva in
  • analiza dejavnikov, poveznih s finančnimi sposobnostmi gospodinjstev, ki vplivajo na odločanje o investicijah za učinkovito rabo energije.

Špela Polak, s.p.,
priprava komunikacijskega načrta projekta in podpora pri pripravi diseminacijskih aktivnosti v letu 2017 na projektu LIFE ClimatePath2050 (LIFE 16 GIC/SI/000043).

Kraft&Werk, d.o.o.,
izdelava celostne grafične podobe in izdelava spletne strani projekta za projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE 16 GIC/SI/000043)