Rezultati lokalne skupnosti

V Sloveniji s številnimi ukrepi že prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kako dobro nam gre na poti izpolnjevanja danih obljub in ciljev nam bo vsako leto pokazalo Podnebno ogledalo. Za načrtovanje ukrepov v prihodnosti in poti po kateri bo Slovenija stopala pa bo nakazal sklop Podnebna pot. V Sloveniji s številnimi ukrepi že prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kako dobro nam gre na poti izpolnjevanja danih obljub in ciljev nam bo vsako leto pokazalo Podnebno ogledalo, pokazatelj aktivnosti lokalnih skupnosti pa predstavlja platforma Lokalni semafor podnebnih aktivnosti.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Tako smo poimenovali spletno aplikacijo, ki bo prikazovala izvajanje ukrepov energetske prenove stavb, širitve kolesarskih mrež ter druge ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah.

Orodja za načrtovanje

V drugi fazi projekta »Podnebna pot 2050« bodo v letu 2019 za občine pripravljena orodja za podporo pri načrtovanju podnebnih aktivnosti na ravni lokalnih skupnosti.