Rezultati lokalne skupnosti

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Tako smo poimenovali spletno aplikacijo, ki bo prikazovala izvajanje ukrepov energetske prenove stavb, širitve kolesarskih mrež ter druge ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti za občine je v testni fazi, zanj pa bodo pripravljeni posebej izbrani kazalci, npr. število prenovljenih javnih stavb, dolžina urejenih kolesarskih poti in podobno.

Aplikacija bo v pomoč pri spremljanju aktivnosti in napredka občine, hkrati pa bo omogočala izmenjavo idej in izkušenj z občinami, ki se bodo na posameznih področjih izkazale z dobrimi rezultati. Namen »semaforja« je vzajemno spodbujanje občin k izpeljavi podnebnih aktivnosti in spremljanje izvajanja njihovih načrtovanih ukrepov. V letih od 2018 do 2020 bomo junija na nacionalni ravni organizirali letni dogodek, na katerem bomo javnosti skupaj z občinami predstavili dosežke podnebnih aktivnosti in stanje na »lokalnem semaforju«.

Kazalce, ki bodo prikazani na »semaforju«, bomo posodabljali in osveževali na letni ravni, s čimer bo omogočeno sprotno spremljanje izvajanja ukrepov in napredka v posameznih občinah na letni ravni.

V prvih mesecih projekta (od junija do septembra 2017) je pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti podprlo naslednjih 20 občin: Ajdovščina, Divača, Grosuplje, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Jezersko, Kanal ob Soči, Komen, Koper, Logatec, Maribor, Miren-Kostanjevica, Moravče, Nova Gorica, Pivka, Sežana, Šempeter-Vrtojba in Tolmin.

Če želite tudi v vaši občini podpreti prizadevanja tega projekta in se pridružiti pobudi, nam sporočite na…. S pristopom k platformi boste dobili najboljši vpogled v stanje pri izvajanju ukrepov, ki blažijo podnebne spremembe, skupaj z drugimi občinami boste lahko spremljali svoj napredek, pridobili boste orodja za bolj kakovostno razvojno načrtovanje, s preostalimi pridruženimi občinami pa boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se seznanili z najboljšimi praksami.