Rezultati lokalne skupnosti

Orodja za načrtovanje

V drugi fazi projekta »Podnebna pot 2050« bodo v letu 2019 za občine pripravljena orodja za podporo pri načrtovanju podnebnih aktivnosti na ravni lokalnih skupnosti.

Z uvedbo teh orodij želimo  prispevati kakovostne strokovne podlage v podporo razvojnemu načrtovanju v dokumentih, kot so lokalni energetski koncepti (LEK) in celostne prometne strategije (CPS).

Velik del projekta bo namenjen spremljanju in načrtovanju politik na nacionalni ravni, ki bodo podprle izvajanje v lokalni skupnosti, zato si vašega aktivnega sodelovanja v projektu še toliko bolj želimo.

Več informacij o lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti in drugih orodjih: Gašper Stegnar, gasper.stegnar@ijs.si