Rezultati Slovenije

V Sloveniji s številnimi ukrepi že prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kako dobro nam gre na poti izpolnjevanja danih obljub in ciljev nam bo vsako leto pokazalo Podnebno ogledalo. Za načrtovanje ukrepov v prihodnosti in poti po kateri bo Slovenija stopala pa bo nakazal sklop Podnebna pot.

Letno podnebno ogledalo

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Podnebna pot 2050

Za pripravo Dolgoročne strategije za nizke emisije toplogrednih plinov in drugih strateških dokumentov Slovenija potrebuje projekcije, ki ji bodo pomagale začrtati Podnebno pot za naslednjih 50 let oz. do leta 2050.