Rezultati Slovenije

Kmetijstvo

Cilj v kmetijstvu je obvladovanje emisij TGP na ravni do največ +5 % do leta 2020 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano.

Emisije TGP v IPCC sektorju kmetijstvo so leta 2017 predstavljale 15,5 % v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES (8,6 % fermentacija v prebavilih, 2,8 % ravnanje z gnojem, 4 % kmetijska zemljišča, drugo 0,1 %) in so bile po deležu drugi sektor za prometom (slika desno). Po letu 2005 smo sprva zabeležili dvoletno rast, sledilo je obdobje zmanjševanja emisij,  zatem triletna rast, nato pa so se emisije v letu 2017 ponovno zmanjšale za 2 % in znašajo 1.688 kt CO2 ekv, kar je za 1,2 % manj od izhodiščne vrednosti v letu 2005 in za 6,2 odstotnih točk manj od ciljne vrednosti v letu 2020.

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za kmetijstvo so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

 

Pregled izvajanja instrumentov v kmetijstvu

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju kmetijstvo so predstavljene v kataloških zapisih.

 

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju kmetijstvo, najdete v Zvezku 4.