Rezultati Slovenije

Podnebna pot 2050

Za pripravo Dolgoročne strategije za nizke emisije toplogrednih plinov in drugih strateških dokumentov Slovenija potrebuje projekcije, ki ji bodo pomagale začrtati Podnebno pot za naslednjih 50 let oz. do leta 2050.

Projekcije niso napovedovanje prihodnosti temveč  analiza, kam pridemo, če izvedemo določen nabor ukrepov ob določenih okoliščinah.  Za njihovo izdelavo je potrebno poznati potencial različnih ukrepov, pripraviti modele ter različne scenarije ukrepov v vseh sektorjih, ki prispevajo k emisijam TGP. Ker je pristojnost za zmanjšanje emisij v posameznih sektorjih razdeljena med različna Ministrstva so rezultati projekcij in Podnebna pot prikazani ločeno po sektorjih, znotraj katerih bodo zbrane informacije o aktivnostih na posameznih področjih.