Aktualno

Arhiv dogodkov

10. februar, 2018

Vabilo na posvet – Perspektive energetskega pogodbeništva

Vabilo na posvet
»Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji
v obdobju 2020–2030«

Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije,
torek, 27. februar 2018, ob 9:00

Danes, jutri in pojutrišnjem: trg storitev učinkovite rabe energije, modeli energetskega pogodbeništva, kakovost storitev, pospeševalci in pomoč pri pripravi projektov, financiranje v prihodnje, pogodbeništvo v stanovanjskem sektorju in industriji.

Energetsko pogodbeništvo je eden od ukrepov, ki prispeva k doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Posvet bo z izbranimi domačimi strokovnjaki na področju storitev učinkovite rabe energije (URE) ter njihovega financiranja postregel z odgovori na vprašanja oziroma vizijo razvoja teh storitev v obdobju 2020–2030.

 Dogodek bomo začeli s tematskimi predavanji, ki so izhodišče za diskusijo v okviru okrogle mize. Teme moderiranega pogovora bodo usmeritve in aktivnosti za razvoj trga storitev URE in perspektive financiranja energetske prenove stavb. Po okrogli mizi bomo nadaljevali z organiziranim delom po skupinah.

 Posvet je pripravil Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU), in sicer v okviru EU projektov »Energy Performance Contracting Plus, EPC+« in »Slovenska podnebna pot do sredine stoletja, LIFE Podnebna pot 2050«.

PROGRAM

9:00       Tematska predavanja:

mag. Damir Staničić, IJS CEU, razvoj trga: »Vizija razvoja energetskega pogodbeništva«

Rajko Leban, GOLEA, pospeševalci projektov: »Predstavitev primerov dobrih praks sanacije stavb skozi energetsko pogodbeništvo in možnih skupnih ukrepov energetske sanacije stavb na lokalni ravni, kot rezultat projekta ENERJ (Interreg MED Program)«

Luka Komazec, GGE, ponudniki storitev

mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo, Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb

mag. Hinko Šolinc, Eko sklad, financiranje storitev

SID banka (vabljeni), financiranje storitev, novi finančni instrumenti

11:00     Kava s prigrizkom

11:30     Okrogla miza: »Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030«

Člani omizja: prof. dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta, mag. Mojca Vendramin, Eko sklad, Rajko Leban, GOLEA, mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo, mag. Mojca Šteblaj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, SID banka (vabljeni)

Okroglo mizo bo moderiral mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo.

12:30     Delo po skupinah: »Perspektive energetskega pogodbeništva in njihov vpliv na potencial energetske prenove stavb«

14:00     Zaključek dogodka

 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Število udeležencev je omejeno – prosimo vas, da si zagotovite mesto pravočasno! Prijave so mogoče do vključno 23. 02. 2018 oziroma do zapolnitve prostih mestih.

Prijava na dogodek

 

Za vse informacije smo vam na voljo na naslovoma:  katarina.trstenjak@ijs.si in damir.stanicic@ijs.si

 

Sodelujoči partnerji

Arhiv dogodkov

Arhiv dogodkov
4. april, 2018

Podnebno ogledalo 2018-dogodek ob izidu

Predstavitev prvega Podnebnega ogledala, ki bo osrednji nacionalni dokument za spremljanje podnebnih aktivnosti, bo v torek, 17.4.2018, ob 9.30 uri, v Hiši Evropske Unije, v Ljubljani.

Več o tem
Arhiv dogodkov
22. marec, 2018

Pripravljalna delavnica za Podnebno ogledalo 2018

Kako uspešni smo v Sloveniji pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov?

Več o tem
Arhiv dogodkov
9. februar, 2018

Gradivo iz delavnice Predstavitev obstoječih projekcij emisij toplogrednih plinov in oblikovanje kriterijev za primerjavo scenarijev

7. februarja 2018 je na Reaktorskem centru Podgorica-IJS, potekala delavnica o pripravi projekcij v podporo snovanja Dolgoročne strategije za nizke emisije do sredine stoletja, za oblikovanje ciljev do 2050. Gradivo lahko najdete spodaj. Zabelezka delavnice-projekcije  Predstavitve: PrimerjavaEKS_MMR_DB_Matjaz Cesen Ukrepi in projekcije _Matjaz Cesen Metodologija izdelave projekcij_ Matevz Pusnik_ Vabilo Vabilo delavnica Predstavitev obstoječih projekcij emisij […]

Več o tem
Aktualno
29. marec, 2018

Pripravljalna delavnica Podnebno ogledalo 2018

V torek, 27.3.2018, je v prostorih Agencije RS za okolje potekala pripravljalna delavnica za Podnebno ogledalo 2018. Na njej smo po posameznih sektorjih predstavili rezultate, kako uspešni smo pri zmanjševanju emisij TGP oblikovali priporočila akterjem za izboljšave. Delavnice se je udeležilo več kot 70 udeležencev iz javnega sektorja, gospodarstva, nevladnih organizaciji in študentov.

Več o tem
Arhiv dogodkov
10. junij, 2018

Financiranje in načrtovanje sistemov daljinskega ogrevanja – delavnica

V maju smo aktivno nadaljevali z izvajanjem delavnic.

Več o tem
Arhiv dogodkov
4. januar, 2018

Uvod v projekt z delavnicama

Septembra 2017 smo uvod v projekt z deležniki iz različnih ministrstev in državnih ustanov pričeli z dvema delavnicama.

Več o tem
Arhiv dogodkov
26. julij, 2018

Predstavitev obstoječih projekcij emisij TGP in oblikovanje kriterijev za primerjavo scenarijev

Februarja letos smo pričeli s ciklom delavnic namenjenih pripravi projekcij v podporo snovanja Dolgoročne strategije za nizke emisije do sredine stoletja, za oblikovanje ciljev do leta 2050.

Več o tem
Arhiv dogodkov
26. marec, 2018

Gradivo iz posveta Energetsko pogodbeništvo

Center za energetsko učinkovitost na Institutu »Jožef Stefan« (CEU IJS) je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), 27. februarja, organiziral posvet ‘Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030’. Tematskim predavanjem je sledila razprava o usmeritvah in aktivnostih za razvoj trga storitev učinkovite rabe energije (URE) in perspektivah financiranja energetske prenove stavb.

Več o tem
Arhiv dogodkov
20. marec, 2018

Izpusti emisij v kmetijstvu – stanje, dejavniki in ocenjevanje emisij

Institut “Jožef Stefan” je v sredini marca skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije organiziral delavnico na temo emisij v kmetijstvu. Namenjena je bila predvsem zaposlenim na kmetijskem ministrstvu in drugim, ki se poklicno ukvarjajo s problematiko izpustov emisij TGP iz kmetijstva. Delavnico je vodil dr. Jože Verbič iz KIS-a.

Več o tem
Arhiv dogodkov
10. april, 2018

Pripravljalna delavnica Podnebno ogledalo 2018

Pred izidom Podnebnega ogledala 2018 smo v prostorih Agencije RS za okolje organizirali delavnico, kjer smo po posameznih sektorjih pokomentirali in pogledali rezultate Podnebnega ogledala 2018.

Več o tem
Arhiv dogodkov
26. junij, 2018

Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?

Energetska učinkovitost je dragoceno sredstvo za soočanje z izzivi odvisnosti od uvoza energije in omejenih energetskih virov, potrebe po omejitvi podnebnih sprememb in izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva ter obvladovanju stroškov za energijo. V novem predlogu Direktive o energetski učinkovitosti je izpostavljeno, da je energetska učinkovitost prvi ključni element evropske Energetske unije.

Več o tem
Arhiv dogodkov
14. maj, 2018

Delavnica energetska revščina

Eden izmed ukrepov v središču letošnjega Podnebnega ogledala je tudi energetska revščina.

Več o tem
Aktualno
12. oktober, 2018

Gradivo iz dogodka ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018

Na dogodku ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti smo gostili številne govorce, ki so s svojimi predstavitvami obogatili in osvetlil lokalne dejavnosti za zmanjševanje emisij TGP. Spodaj prilagmo njihove predstavite.

Več o tem
Aktualno
6. junij, 2018

Potenciali plitve geotermalne energije – delavnica + zabeležka

Nadaljujemo s ciklom delavnic za oceno potencialov. Tokrat bomo pod drobnogled vzeli plitvo geotermalno energijo. Delavnico organiziramo skupaj z Geološkim zavodom Slovenije in sicer v torek, 19.6.2018, ob 9.00, v prostorih Geološkega Zavoda Slovenije v Ljubljani.

Več o tem