Aktualno

Aktualno

20. junij, 2018

Znani zmagovalci fotografskega natečaja

V petek, 15.6.2018, je na Institutu »Jožef Stefan« potekala podelitev nagrad avtorjem najboljših fotografij v natečaju Podnebna pot. Nagrajene fotografije so nakazale na posameznikova okoljska dejanja v gospodinjstvu, ponor toplogrednih emisij CO2 in plastiko kot pereč problem. Prvo nagrado, električno kolo, je prejel Sami Rahim, drugo je prejel Alen Hoheger, tretjo pa Tia Skok.

Fotografski natečaj Podnebna pot  je potekal od 15. februarja do 1. maja letos in je bil namenjen mladim od 15 do 29 let. V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 so v ekipi Instituta »Jožef Stefan« pozivali mlade fotografe, da skozi fotografijo razmislijo o tem, v kakšnem podnebju in družbi si želijo živeti do leta 2050 ter o tem, kakšna dejanja ali ukrepi bodo pripomogli k želenemu podnebju. Mladi avtorji so se srečevali z izzivom, kako predstaviti pojme, kot so ločevanje odpadkov, energetska obnova stavb, učinkovita raba energije in trajnostna mobilnost. Pri tem pa so razmišljali predvsem o tem, kako bi izpuste lahko zmanjšali.

Na natečaj smo prejeli 117 fotografij. Člani komisije fotograf Arne Hodalič ter dr. Jadran Lenarčič in Katarina Trstenjak, oba z Instituta »Jožef Stefan«, so fotografije ocenjevali tehnično in vsebinsko. Pri izboru nagrajencev so bili soglasni. Poleg prvih treh so izbrali še šest fotografij za priložnostno razstavo. Direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič je v uvodnem govoru poudaril: »Vesel sem fotografskega natečaja v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki podpira področje odnosa do okolja. Nekatere fotografije so očarale, druge so imele večjo sporočilno vrednost. Poleg znanja in razvoja tehnologij je pomemben tudi navdih in ideje, ki so jih pripeljali mladi in kultura; slednja je natečaj povezal.«

Arne Hodalič je fotografije ocenjeval skozi svoje izkušeno fotografsko oko. »Ocenjevali smo po dveh kriterijih, težko pa se je bilo odločiti med skladnostjo obeh kriterijev, med dobro fotografijo in sporočilom. Sama bera, število prispelih fotografij je bila za moje pojme nizka, žalosti me tako malo odziva med mladimi. Problematika podnebnih sprememb je namreč izjemno resna, potrebne so velike spremembe in  zanimanje je gotovo ena od poti.«

Prvonagrajeni kolaž fotografij avtorja Samija Rahima prikazuje, kaj lahko vsak posameznik v gospodinjstvu sam naredi za zmanjševanje emisij. drugo nagrajena fotografija avtorja Alena Hohegerja prikazuje najboljšo kombinacijo za preživljanje prostega časa, to sta kolo in gozd kot ponor toplogrednih emisij. Tretje nagrajena fotografija avtorice Tie Skok pa se poglobi v soočanje s plastiko. Ob podelitvi nagrad so bile fotografije priložnostno razstavljene. Poleg zmagovalnih treh fotografij so bile razstavljene še fotografije avtorjev: Blaža Stope, Vida Zorka,  Nejca Žolgerja, Maruše Puhek, Nine Žnideršič in Anžeta Šestoviča. Fotografije bodo septembra razstavljene tudi na Institutu Jožef Stefan na Brinju v predverju stavbe O2.

Po podelitvi nagrad so udeleženci prisluhnili predavanju fotografa Arneta Hodaliča o okolju, v katerem je predstavil fotografije tretjega sveta. »Tako hudo je, da izgubiš upanje, ampak ga potem spet najdeš. V našem svetu se vendarle zavedamo pomembnosti skrbi za okolje, v teh državah pa za to niti možnosti nimajo.«

Nagrade so prispevali: ELES (prva nagrada), Borzen (druga in tretja nagrada).

 

 

 

Aktualno

Aktualno
13. november, 2018

Vabimo: Projekcije prometnega dela

Delavnica »Projekcije prometnega dela« sreda, 21.11.2018, ob 9.00
Dvorana O2, Reaktorski center Podgorica, IJS

Več o tem
Aktualno
6. avgust, 2018

Highlight report

Več o tem
Aktualno
1. marec, 2018

Trg energetskega pogodbeništva v Sloveniji še slabo razvit

Ljubljana, 27. 2. 2018 ‒ Center za energetsko učinkovitost na Institutu »Jožef Stefan« (CEU IJS) je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), 27. februarja, organiziral posvet ‘Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030’. Tematskim predavanjem je sledila razprava o usmeritvah in aktivnostih za razvoj trga storitev učinkovite rabe energije (URE) in perspektivah financiranja energetske prenove stavb.

Več o tem
Aktualno
29. marec, 2018

Pripravljalna delavnica Podnebno ogledalo 2018

V torek, 27.3.2018, je v prostorih Agencije RS za okolje potekala pripravljalna delavnica za Podnebno ogledalo 2018. Na njej smo po posameznih sektorjih predstavili rezultate, kako uspešni smo pri zmanjševanju emisij TGP oblikovali priporočila akterjem za izboljšave. Delavnice se je udeležilo več kot 70 udeležencev iz javnega sektorja, gospodarstva, nevladnih organizaciji in študentov.

Več o tem
Aktualno
16. april, 2018

Podnebno ogledalo 2018

Podnebno ogledalo je vsakoletna publikacija, ki spremlja izvajanje podnebnih ukrepov. Namenjena je v podporo odločanju za izboljšanje obstoječih podnebnih ukrepov. Prva izdaja Podnebnega ogledala 2018 daje pomemben vpogled v današnje stanje in s tem osnovo za načrtovanje podnebne politike v obdobju 2020-2030 ter oblikovanje vizije do leta 2050.

Več o tem
Aktualno
20. januar, 2018

Vstop v LIFE družino

19. in 20. oktobra je v Bruslju potekal »kick off« (zagonski) sestanek novih LIFE upravičencev, katerega se je udeležila tudi ekipa projekta LIFE Podnebna pot 2050 in tako postala del LIFE družine.

Več o tem
Aktualno
29. januar, 2018

Uvodne delavnice

V Hiši Evrope smo konec septembra izvedli uvodne delavnice našega projekta namenjene odločevalcem.

Več o tem
Aktualno
12. oktober, 2018

Gradivo iz dogodka ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018

Na dogodku ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti smo gostili številne govorce, ki so s svojimi predstavitvami obogatili in osvetlil lokalne dejavnosti za zmanjševanje emisij TGP. Spodaj prilagmo njihove predstavite.

Več o tem
Aktualno
16. maj, 2018

Delavnica potenciali za zmanjšanje emisij na področju e-mobilnosti

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 organiziramo 29.5.2018 delavnico »Potenciali za zmanjšanje emisij na področju e-mobilnosti,« katere namen je pregledati sedanje stanje na področju e-mobilnosti v Sloveniji in kakšni so pogledi in perspektive e-mobilnosti v prihodnosti.

Več o tem
Aktualno
28. maj, 2018

Delavnica projekcije BDP

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 organiziramo delavnico »Projekcije BDP«, katere namen je seznanitev strokovne javnosti in ključnih deležnikov z razpoložljivimi projekcijami BDP za Slovenijo.

Več o tem
Aktualno
6. junij, 2018

Potenciali plitve geotermalne energije – delavnica + zabeležka

Nadaljujemo s ciklom delavnic za oceno potencialov. Tokrat bomo pod drobnogled vzeli plitvo geotermalno energijo. Delavnico organiziramo skupaj z Geološkim zavodom Slovenije in sicer v torek, 19.6.2018, ob 9.00, v prostorih Geološkega Zavoda Slovenije v Ljubljani.

Več o tem
Aktualno

Projekcije cen energije (gradivo+zabeležka)

Na delavnici, 21.6.2018, v prostorih Agencije RS za okolje, smo tokrat razpravljali o predpostavkah za prihodnje cene energije v Sloveniji.

Več o tem
Aktualno
20. junij, 2018

Znani zmagovalci fotografskega natečaja

V petek, 15.6.2018, je na Institutu »Jožef Stefan« potekala podelitev nagrad avtorjem najboljših fotografij v natečaju Podnebna pot. Nagrajene fotografije so nakazale na posameznikova okoljska dejanja v gospodinjstvu, ponor toplogrednih emisij CO2 in plastiko kot pereč problem. Prvo nagrado, električno kolo, je prejel Sami Rahim, drugo je prejel Alen Hoheger, tretjo pa Tia Skok.

Več o tem
Aktualno
8. november, 2018

Gradivo iz delavnice Priprava dolgoročne strategije za nizke emisije

Slovenija mora, v skladu s Pariškim sporazumom in Uredbo o upravljanju Energetske unije (predlog), do leta 2020 pripraviti Dolgoročno strategijo za nizke emisije s cilji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Voditelji držav EU so se obvezali, da bo EU kot celota do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 80% do 95% glede na emisije leta 1990.

Več o tem