Aktualno

Aktualno

3. junij, 2019

Posvet »Prihodnost zemeljskega plina in razvoj nizkoogljičnih nadomestnih goriv«

V okviru priprave strateških dokumentov za prehod v nizkoogljično družbo na Institutu "Jožef STefan" – Centru za energetsko učinkovitost je bilo srečanje strokovnjakov za izmenjavo mnenj, pregled stanja in usmeritev aktivnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo. Strokovni posvet je iz sklopa tehničnih delavnic v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

Tematika posveta je bila prihodnost zemeljskega plina, predvsem v luči možnih tehnologij in potencialov za nizkoogljične oblike goriv, sorodnih zemeljskemu plinu ter oblikovanje izhodišča, na katerih bodo temeljili strateški dokumenti, ki jih Slovenija pripravlja na področju prehoda v nizkoogljično družbo. Na posvetu smo osvetlili možnosti na področju vloge zemeljskega plina v nizkoogljični družbi, posebej razvoja novih nizkoogljičnih goriv, kot so sintezni plini, pridobivanja vodika, dekarbonizacije industrijskih porabnikov, plinifikacije lesne biomase in podobno.

Program posveta in predstavitve:

12:00     Uvodni pozdrav in nagovor

 • mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Institut »Jožef Stefan Marjan Eberlinc, direktor Plinovodi d.o.o.

12:10      Izhodišča za prehod v nizkoogljično družbo in vloga zemeljskega plina in drugih plinskih goriv

12:20      Vabljeno predavanje: Iva Ridjan Skov, Aalborg University (videokonferenca)

13:00      Infrastruktura za zemeljski plin in bodoči razvoj

 • vloga plinovodnih omrežij kot infrastrukturnih objektov pri prehodu v NOD,
 • dodajanje goriv v plinovodno omrežje,
 • nova goriva in tehnološke značilnosti,
 • potrebe po novi infrastrukturi za nova goriva,
 • hibridizacija omrežij,
 • drugo.

Vabljeni k razpravi: Plinovodi d.o.o. (dr. Franc Cimerman s sodelavci), ELES (mag. Uroš Salobir, mag. Gorazd Ažman), predstavnik Kompetenčnega centra za nizkoogljične tehnologije CONOT, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (dr. Iztok Golobič), predstavnik GIZ ZP (mag. Urban Odar), Petrol d.d., Kmetijski inštitut (dr. Jejčič) in drugi.

13:45       Odmor

14:00      Možnosti Slovenije pri pridobivanju in uporabi nizkoogljičnih goriv in tehnološko-ekonomski vidiki

 • tehnologije za pridobivanje e-plinov (plinifikacija biomase, sintezni plini, metanizacija, plini iz CO2, neposredno vtiskanje goriv v omrežje, SZP, UZP…),
 • razpoložljivost OVE in shranjevanje elektrike,
 • potenciali posameznih tehnologij nizkoogljičnih goriv ,
 • stroški pridobivanja/izrabe goriv,
 • primeri pilotnih projektov,
 • kako vrednotiti goriva, pridobivanje, spodbujanje?
 • vidiki konkurenčnosti goriv v različnih panogah (industrija, promet, široka raba…),
 • raziskave in razvoj,
 • drugo.

Vabljeni k razpravi: Plinovodi d.o.o. (Matej Urh), Eles d.o.o., Petrol d.d., Energetska zbornica Slovenije, predstavniki podjetij za prodajo ZP, podjetja za prodajo in proizvodnjo tehničnih plinov, Matevž Čokl s.p., Fakulteta za strojništvo UL (dr. Boris Vidrih), Fakulteta za znanosti o okolju UNG, Volvo d.o.o. (Tibor Vintar) in drugi.

14:45       Povzetek ugotovitev

15.00       Zaključek posveta

 

Aktualno

Aktualno
29. marec, 2018

Pripravljalna delavnica Podnebno ogledalo 2018

V torek, 27.3.2018, je v prostorih Agencije RS za okolje potekala pripravljalna delavnica za Podnebno ogledalo 2018. Na njej smo po posameznih sektorjih predstavili rezultate, kako uspešni smo pri zmanjševanju emisij TGP oblikovali priporočila akterjem za izboljšave. Delavnice se je udeležilo več kot 70 udeležencev iz javnega sektorja, gospodarstva, nevladnih organizaciji in študentov.

Več o tem
Aktualno
6. marec, 2019

Izkoriščanje trde biomase v energetske namene in potenciali do leta 2050

5. marca 2019 je Institut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost, v okviru projekta LIFE Podnebna Pot 2050 izvedel tehnično delavnico »Izkoriščanje trde biomase v energetske namene in potenciali do 2050«, s katero smo želeli podrobneje osvetliti različne vidike izkoriščanja (trde) biomase v energetske namene, tako v gospodinjstvih kot v drugih sektorjih ter predstaviti izhodišča za […]

Več o tem
Aktualno
Aktualno
3. junij, 2019

Posvet »Prihodnost zemeljskega plina in razvoj nizkoogljičnih nadomestnih goriv«

V okviru priprave strateških dokumentov za prehod v nizkoogljično družbo na Institutu “Jožef STefan” – Centru za energetsko učinkovitost je bilo srečanje strokovnjakov za izmenjavo mnenj, pregled stanja in usmeritev aktivnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo. Strokovni posvet je iz sklopa tehničnih delavnic v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

Več o tem
Aktualno
27. maj, 2019

Posvet ob izidu Podnebnega ogledala 2019 in Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2019

Sreda, 12. junija 2019, ob 9.00 Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO, Grad Fužine,
Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana

Več o tem
Aktualno
17. junij, 2019

Podnebna nevtralnost od vprašanja “ali” k vprašanju “kako” Posvet o dolgoročni podnebni strategiji za Slovenijo

četrtek, 20. junij 2019, med 9. in 13. uro
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Več o tem
Aktualno
20. januar, 2018

Vstop v LIFE družino

19. in 20. oktobra je v Bruslju potekal »kick off« (zagonski) sestanek novih LIFE upravičencev, katerega se je udeležila tudi ekipa projekta LIFE Podnebna pot 2050 in tako postala del LIFE družine.

Več o tem
Aktualno
16. maj, 2018

Delavnica potenciali za zmanjšanje emisij na področju e-mobilnosti

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 organiziramo 29.5.2018 delavnico »Potenciali za zmanjšanje emisij na področju e-mobilnosti,« katere namen je pregledati sedanje stanje na področju e-mobilnosti v Sloveniji in kakšni so pogledi in perspektive e-mobilnosti v prihodnosti.

Več o tem
Aktualno
28. maj, 2018

Delavnica projekcije BDP

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 organiziramo delavnico »Projekcije BDP«, katere namen je seznanitev strokovne javnosti in ključnih deležnikov z razpoložljivimi projekcijami BDP za Slovenijo.

Več o tem
Aktualno
20. junij, 2018

Znani zmagovalci fotografskega natečaja

V petek, 15.6.2018, je na Institutu »Jožef Stefan« potekala podelitev nagrad avtorjem najboljših fotografij v natečaju Podnebna pot. Nagrajene fotografije so nakazale na posameznikova okoljska dejanja v gospodinjstvu, ponor toplogrednih emisij CO2 in plastiko kot pereč problem. Prvo nagrado, električno kolo, je prejel Sami Rahim, drugo je prejel Alen Hoheger, tretjo pa Tia Skok.

Več o tem
Aktualno
8. november, 2018

Gradivo iz delavnice priprava dolgoročne strategije za nizke emisije

Slovenija mora, v skladu s Pariškim sporazumom in Uredbo o upravljanju Energetske unije (predlog), do leta 2020 pripraviti Dolgoročno strategijo za nizke emisije s cilji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Voditelji držav EU so se obvezali, da bo EU kot celota do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 80% do 95% glede na emisije leta 1990.

Več o tem