O projektu

Slovenija se je kot članica EU obvezala, da bo sledila zavezam iz pariškega sporazuma in z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov (TGP) zadržala rast globalne temperature pod 2°C.

Projekt  LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov. Cilj štiriletnega projekta je podpora odločanju, ki bo Sloveniji omogočila zastaviti lastni cilj zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 in prispevati k mednarodnemu cilju zadržati rast globalne temperature. Da bomo lahko izpolnili obveznosti do leta 2050 potrebujemo dolgoročno strategijo. Podlage bodo analize in projekcije izdelane v projektu.

LIFE Podnebna pot 2050 bo preko vzajemnega dela z odločevalci zagotovil širšo, boljšo in lažjo uporabo analiz pri odločanju za načrtovanje podnebnih aktivnosti, spremljanju izvajanja in prenos rezultatov na lokalno raven. Proučene bodo različne poti zmanjšanja emisij za doseganje cilja, ki bodo ovrednotene tudi z vidika širših ekonomskih koristi,in vpeljano napredno spremljanje napredka pri izvajanju ukrepov. LIFE Podnebna pot 2050  bo prispeval k dobrim odločitvam o podnebni poti Slovenije. 

V sklopu projekta bodo izšla tri letna »Podnebna ogledala,« ki bodo osrednji nacionalni pregled spremljanja podnebnih aktivnosti.

Za občine bo vzpostavljen lokalni semafor podnebnih aktivnosti, spletna aplikacija za spremljanje izvajanja in prikazovanje napredka ukrepov na lokalni ravni. V okviru semaforja bo vzpostavljen sistem indikatorjev, ki bo zagotavljal primerljivost med posameznimi občinami. Aplikacija bo v pomoč pri spremljanju začrtanih podnebnih politik in doseganju zastavljenih ciljev, lahko pa bo tudi podlaga za izmenjavo idej in izkušenj z drugimi občinami, ki se bodo izkazale z dobrimi rezultati na posameznih področjih.

Operativni cilji projekta:

  • Izdelati projekcije emisij TGP do 2050+ in oceno učinkov za Dolgoročno strategijo za nizke emisije, ki jo mora RS pripraviti do l. 2020
  • Nadgraditi sistem spremljanja izvajanja za vodenje podnebne politike: povečanje dostopnosti analiz za nadgradnjo ukrepov, izboljšati poročanje o izvajanju OP TGP in mednarodno poročanje
  • Omogočiti in organizirati vzajemno delo z odločevalci
  • Prenos izbranih rezultatov na lokalno raven

Vrednost projekta: 1.722.795 €
Prispevek Evropske komisije: 1.029.175 €